Cum intabulezi un imobil?

Dacă ai finalizat construcția și acum vrei să o înscrii în cartea funciară, dar nu știi care sunt pașii de urmat? Citește articolul de mai jos și află care sunt etapele pentru intabularea unui imobil.

În primul rând, înarmează-te cu răbdare pentru că procesul nu este deloc unul simplu și presupune mai multe drumuri la diverse instituți și autorități (Primărie, Inspectoratul de Stat în Construcții, Oficiul de Cadastru etc.).

Un diriginte de șantier responsabil, știe exact cum să organizeze documentele astfel încât, să îți fie mai ușor.

Iată documentele de care ai nevoie:

 1. Declaratia privind valoarea reală a lucrărilor

Aceasta se completează parțial de beneficiar și parțial de reprezentanții Primăriei. Pentru a obține viza vei avea nevoie de:

 • Cerere completată (dacă nu au model la primărie, atunci una scrisă de mână);
 • Copie Autorizație de construire;
 • Copii din proiectul de arhitectură vizat spre neschimbare (plan de situație propus, planuri niveluri (parter, etaj etc.), secțiuni transversal sau longitudinale;
 • Declarația-tip completată doar în partea de sus (tabelul il completează reprezentanții Primăriei) – există formular-tip la Primărie
 • Copie Anunț începere lucrări (către Inspectoratul de Stat în Construcții și către Primărie);
 • Copie Anunț finalizare lucrări (către ISC și către Primărie).

2. Adeverința de confirmare a plăților către ISC;

Această adeverință se obține de la sediul Inspectoratul de Stat în Construcții din zona în care locuiești. Vei avea nevoie de:

 • Declaratia privind valoarea reală a lucrărilor;
 • Cerere completată în dublu exemplar (se găsește atât pe site, cât și la sediu);
 • Copie Anunț începere lucrari (către ISC);
 • Copie Anunț finalizare lucrări (către ISC);
 • Copie Autorizație de construire;
 • Copie plăți către ISC;
 • Punctul de vedere al proiectanților pe fiecare specialitate în parte (arhitectură + structură + instalații electrice/termice/sanitare);
 • Referate Diriginți (structură + instalații electrice/termice/sanitare

3. Certificatul de atestare a edificării construcției

Pentru a obține acest certificate este nevoie de pregătirea unui dosar pentru Primărie care să conțină următoarele:

 • Dosar cu șină;
 • Cerere tip;
 • Dovada achitării taxei de eliberare (la primărie);
 • Planuri de situație și încadrare în zonă;
 • Copie CI proprietari din CF;
 • Copie Aut. Constr., precum și copii după toate planșele de arhitectură (planuri, secțiuni, fațade), copie memoriu arhitectură;
 • Adeverință Confirmare Plăți ISC (Punctul B);
 • Taxă regularizare la primărie (dacă este cazul);
 • PVRTL – min 4 ex. – față/verso (Proces Verbal la Terminarea Lucrărilor – acesta se întocmește de către dirigintele de șantier și se semnează de către toți membrii care participă la recepție);
 • Punctul de vedere al proiectanților (arhitectură + structură + instalații electrice/termice/sanitare) și Referate Diriginți (structură + instalații electrice/termice/sanitare);
 • Declarație Privind Valoarea Reală a Lucrărilor (punctul A);
 • Declarație societăți comerciale cu valoarea din contabilitate (dacă e cazul);
 • Comunicare privind începerea execuției lucrărilor înregistrat la PMT si ISC;
 • Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor înregistrat la PMT si ISC;
 • C.F. original (nu mai vechi de 30 zile);
 • Acord bancă (în cazul ipotecilor);
 • Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu dimenisiunile construcției și distanțele de la construcție la limitele de proprietate, plan parcelar cu propunerea de intabulare construcții – 2 exemplare;
 • CD cu doc. topografică în format digital;
 • Contract V-C teren atunci când titularul din A.C. nu este și proprietarul tabular;
 • Certificat privind performanța energetică a clădirilor.

!!!Certificatul de Atestare a Edificării Cosntrucției împreună cu Certificatul Energetic se predau topografului care merge la Oficiul de Cadastru și înscrie în CF imobilul.

Important! Nu uita că există specialiști care sunt gata să te ajute în orice demers care ți se pare prea complicat.

Succes!

Leave a Reply
facebook linkedin instagram whatsapp
phone_in_talk