DTAC – Documentația Tehnică pentru Obținerea Autorizației de Constru

DTAC este o etapă esențială care cuprinde toate detaliile tehnice necesare obținerii autorizației de construire. DTAC-ul este realizat, în majoritatea cazurilor, de către o echipă de specialiști (arhitecți și ingineri) și cuprinde planuri, memoriul tehnic, dar și alte documente relevante. Așadar, DTAC este un set de documente tehnice, planuri și specificații care sunt întocmite înainte de începerea construcției unei clădiri pentru a ne asigura că se respectă cerințele legale pentru obținerea autorizației de construire.

Ce conține DTAC?

În acest tip de documentație găsim informații detaliate despre toate aspectele clădirii (arhitecturale, structurale și de instalații). De asemenea, acesta include și un memoriu tehnic justificativ, care arată  modul în care proiectul respectă normele și cerințele legale ca o siguranță a conformității și legalității.

Ce regăsim în DTAC?

Planuri arhitecturale: materiale realizate de arhitect care includ desene detaliate ale clădirii, planuri de etaj, planuri de fațade etc.

Planuri structurale: sunt realizate de către inginerii de structurări și oferă informații despre structura de rezistență a clădirii și fundației

Planuri de instalații: includ planuri și detalii despre instalațiile electrice, sanitare, termice și de ventilare ale clădirii.

Memoriu tehnic: document care descrie în detaliu caracteristicile și specificațiile tehnice ale clădirii.

Caiete de sarcini: informații despre materialele, echipamentele, finisajele și alte aspecte tehnice ale construcției.

Elaborarea DTAC implică parcurgerea următoarelor etape:

 • Studiul de prefezabilitate – se analizează fezabilitatea proiectului și se evaluează cerințele și necesitățile acestuia.
 • Evaluarea site-ului – se analizează caracteristicile terenului unde va fi construit proiectul și se determină impactul acestuia asupra dezvoltării construcției.
 • Proiectare concept – se realizează o primă versiune a proiectului, care prezintă conceptul artistic și funcțional al clădirii.
 • Proiectare preliminară – se dezvoltă și se detaliază proiectul concept, includând aspectele arhitecturale, structurale, și de instalații.

Cerințe și responsabilități ale proiectantului

Proiectantul documentației DTAC are un rol crucial în procesul de elaborare a acesteia. Responsabilitățile acestuia includ:

 • Analizarea cerințelor legale și a normelor de proiectare aplicabile proiectului;
 • Elaborarea planurilor și specificațiilor pentru autorizația de construire;
 • Asigurarea conformității proiectului cu cerințele de siguranță și de calitate;
 • Realizarea calculelor și analizelor necesare pentru a verifica fezabilitatea și stabilitatea construcției;
 • Colaborarea cu echipa de proiectare și verificatorul tehnic pentru a asigura rezultatele dorite;
 • Respectarea responsabilităților etice și deontologice în desfășurarea activității profesionale.

Cerințe și responsabilități ale verificatorului de proiect

Verificatorul tehnic al proiectului are un rol crucial în procesul de elaborare a DTAC-ului. Este responsabilitatea sa de a analiza și verifica documentația întocmită de către proiectant pentru a se asigura că respectă standardele și cerințele legale și tehnice. Ce face efectiv un verificator tehnic?

 • Expertiză tehnică;
 • Analizează și interpretează planurile și documentele tehnice;
 • Identifică și corectează eventualele deficiențe sau inconsecvențe în documentație;
 • Examinarea și evaluarea documentației întocmite de proiectant;
 • Verificarea conformitatea cu cerințele legale și tehnice;
 • Identifică și raportează eventualelor neconformități sau probleme;
 • Se asigură că soluțiile tehnice propuse în documentație sunt adecvate și sigure;
 • Colaborează cu echipa de proiectare pentru a clarifica aspectele tehnice și pentru a obține documentația necesară;

Etape suplimentare de verificare

În unele cazuri, în afara verificării tehnice standard a documentației DTAC, pot fi necesare etape suplimentare de verificare pentru a asigura conformitatea cu legislația și cerințele specifice. Aceste etape extinse de verificare sunt o măsură suplimentară de precauție și se asigură că documentația DTAC este completă, corespunzătoare și în concordanță cu toate cerințele legislative.

Etapele suplimentare de verificare pot include:

 • Verificarea detaliată a planurilor și a specificațiilor tehnice, pentru a se asigura că acestea respectă cerințele și standardele impuse de legislația în vigoare.
 • Verificarea conformității cu toate reglementările și normele tehnice aplicabile în domeniul construcțiilor.
 • Analiza în detaliu a aspectelor arhitecturale, structurale și de instalații, pentru a asigura că acestea sunt adecvate și sigure.
 • Verificarea riguroasă a datelor și a calculelor utilizate în documentație, pentru a se evita erorile și inexactitățile care pot afecta realizarea proiectului.
 • Consultarea și colaborarea cu experți în domeniul specific al proiectului, pentru a se asigura că documentația DTAC răspunde tuturor cerințelor în mod corespunzător.
 • Aceste etape suplimentare de verificare sunt esențiale pentru a garanta că documentația DTAC este completă, corectă și în concordanță cu normele și reglementările impuse. Prin realizarea unei verificări extinse și detaliate, ne asigurăm că proiectele de construcție respectă toate standardele și cerințele legale în vigoare, garantând astfel siguranța și calitatea construcțiilor.
Leave a Reply
facebook linkedin instagram whatsapp
phone_in_talk