Gardul din beton și bolțari

Alegerea tipului de împrejmuire depinde de mulți factori precum amplasamentul casei, soluțiile din vecinătate, securitatea și siguranța pe care ți-o dorești.

Gardul trebuie realizat cel mult la limita proprietății dacă nu avem acordul vecinului pentru a fi amplasat pe hotar.

Pentru a realiza o săpătură pentru gard ai nevoie de un min-excavator cu o cupă de 30 cm. Acesta poate realiza un șant de aproximativ 40cm care se poate ajusta ulterior în laterale.

În același timp sau înainte de excavare pregătește partea de armătură care presupune legarea fierului și alcătuirea unor capre din lemn. De asemenea, recomandăm pregătirea armăturii pentru stâlpi, pentru soclu și pentru centură. Fasonarea se poate face în șantier sau se poate cumpăra un fier direct fasonat.

După realizarea săpăturii mecanizate și parțial manuale pe zona de fundare a stâlpilor, poți așeza armătura soclului cu ajutorul unor bucăți de lemn, la cota corectă corespunzătoare soclului.

Se poate lucra cu armatură la 6 sau 12 metri lungime, urmând a se debita la lungimea dorită dupa necesarul gardului. Armătura stâlpilor se introduce și se leagă de armătura soclului pe poziția finală, având grijă să fie fixată corect la verticală. Se introduce stâlpii, iar peste aceștia centura soclului, etrierii fiind pozitionați doar sub soclu.

Fundația gardului se toarnă prin vărsarea directă a betonului. În cazul utilizării unei betoniere, recomandăm ca aceasta să aibă o capacitate mai mare de 300 litri.

După turnarea fundației se poate trece la cofrarea soclului. Armătura soclului având etrieri de 15 cm lățime se va cofra la o lățime care să acopere armătura cu minim 25 mm de beton. Este foarte important ca în timpul cofrării să existe sprijin lateral pentru a rezista la forța indusă de greutatea betonului, altfel soclul se va deforma.

Lucrarea se lasă la uscat câteva zile. Ulterior, se ridică partea de zidărie. Pentru început se așează un strat de carton bituminous, iar peste acesta un strat generos de mortar de ciment realizat cu nisip și ciment (sau liant). Zidirea bolțarilor se realizează cu gura în jos. Poți folosi bolțari cu dimensiunea 500x200x150mm, realizați din sort de calitate.

Pentru usurința zidăriei se poate confecționa un mic cadru din lemn care ajută la așezarea unui strat uniform de mortar între cărămizi. Zidăria din această cărămidă se ridică mai ușor prin prisma dimensiunilor si greutății mai reduse.

După ridicarea zidăriei și prelungirea armăturii de la stâlpi se poate așeza centura gardului realizată din PC 52 de 8mm cu etrieri din OB 6 de 15x15cm.

După așezarea armăturii pe zona superioară a stâlpilor și centura, se poate cofra. Utilizează o  riglă de 2.5x5cm pentru a scoate în relief stâlpii și centura, iar panoul de zidărie va rămâne retras. Fixarea riglelor se face pe bolțari cu ajutorul cuielor pentru beton. Acordă atenție specială poziționării riglelor în planurile orizontal și vertical.

Închide cofrajul și strânge cele două părți cu sârma de legat de 3mm în trei puncte peste traversele ce leagă scândurile. Cofrajul se va fixa pe rigle în cuie de lemn.

Închide cofrajul pe centură poziționând armătura pe mijloc. Dacă se dorește, partea superioară a centurii poate fi cofrată astfel încât, să existe o pantă.  Aceasta înseamnă că unul din cofraje este poziționat mai sus față de celălalt. În mod normal partea interioară trebuie să fie mai jos pentru ca apa sa ajungă în curte și nu dincolo de hotar.

Cofrarea pe partea de stâlpi și centura este o operațiune mai complicată având în vedere poziția și necesitatea de a cofra cât mai drept, mai ales că în cazul în care se utilizează scândura în mod repetat aceasta se deformează. Cu cât vei cofra mai bine, cu atât va fi mai ușoară tencuirea ulterioară.

După finalizarea gardului, pot urma o serie de operațiuni pentru finisare constant în tencuire, aplicare tinci și ulterior, grunduire și aplicare tencuială decorativă. Peste centură se montează în prealabil o țiglă din beton sau ceramică, după preferințe, cu pantă ușoară către interiorul proprietății. Reține ca un astfel de gard are un cost semnificativ, la care se adaugă manopera.

Leave a Reply
facebook linkedin instagram whatsapp
phone_in_talk