Fără autorizație de construire? Iată ce poți face

După cum deja cunoașteți, autorizația de construire este obligatorie pentru orice tip de construcție. Fără aceasta nu se poate obține intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului și implicit, înregistarea sa în Cartea Funciară. Intabularea este obligatorie în cazul oricărui act de vânzare-cumpărare.

Însă, dacă te regăsești printre multele cazuri din țara noastră, în care discutăm despre persoane care au construit fără a deține o autorizație, află că Înalta Curte de Casație și Justiție a sustinut foarte clar, printr-o decizie, că cerințele din legislația constructiilor prin recurgerea la mecanismul accesiunii nu pot fi trecute cu vederea. Astfel, legea nr.50/1991 prevede obligația de a obține autorizația pentru o paletă variată de lucrări și, totodată, oferă o listă a lucrărilor pentru care aceasta nu este necesară. Ca atare, ești obligat, în orice circumstanțe, să ții cont de obligativitatea de a deține o autorizație de construire.

În zonele rurale sunt des întâlnite cazurile în care persoanele decid să ridice construcții fără a dispune de autorizație și nici măcar de documentația necesară. Nu doar ridicarea unui imobil presupune asemenea obligații legale, ci și anumite tipuri de lucrări care modifică sau afectează structura unui imobil (lucrări la acoperiș, balcoane, mansarde etc).

Practic, fără o autorizație de construire nu poți fi proprietar din punct de vedere legal, chiar dacă teoretic, lucrarea îți aparține. De aici decurg mai multe consecințe, printre care și imposibilitatea de a încheia contracte cu furnizorii de utilități pentru că nu poți face dovada asupra dreptului de proprietate.

În Legea nr 50/1991 sunt prevăzute următoarele: “Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unui certificat de atestare a edificării construcției, eliberate de autoritatea administratției publice locale competentă, care să confirme situația juridică actuală a construcțiilor și respectarea dispozițiilor în materie și a unei documentații cadastrale”.

Totuși, iată care sunt soluțiile dacă până acum ai construit fără autorizație:

În Decizia 13/2019 poți găsi răspunsuri pentru astfel de situații, în functie de perioadele în care au fost executate lucrările.

  • Dacă te numeri printre cei care au ridicat astfel de construcții înainte de data de 1 august 2001, atunci ai posibilitatea de a intabula la Cartea Funciară dreptul de proprietate pentru construcția realizată, fără autorizația în baza certificatului de atestare fiscală care atestă achitarea tuturor obligațiilor fiscale datorate autorității administrației publice locale, unde este localizată construcția, precum și documentația cadastrală.
  • În situația in care ai construit după data de 1 august 2001 fără a deține autorizație, atunci ai posibilitatea de a intabula dreptul asupra proprietății doar după îndeplinirea cerințelor legislației construcțiilor și de a obține ulterior, documentele. Adica, ești obligat să obții autorizația de construire.

Totuși, pentru a evita situațiile nadorite îți recomandăm să consulți specialiști fie în domeniul juridic, fie în cel al construcțiilor. În prezent, există posibilitatea ca firmele de proiectare să depună toate diligențele, în numele tău, pentru obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare. Informează-te!

Leave a Reply
facebook linkedin instagram whatsapp
phone_in_talk