Totul despre ”Casa la roșu”

Așa cum probabil știți deja, ”casa la roșu” este o etapă în ridicarea unei construcții, iar denumirea vine de la culoarea cărămizii.

Procedura presupune turnarea fundației, ridicarea zidurilor și a structurii acoperișului, fără instalații sau finisaje.

Achiziția unei case la roșu îți permite o finisare după gusturi și la o calitate sporită, însă trebuie să iei în calcul că pot exista erori de construcție sau minusuri în calitatea structurii.

Iată care sunt avantajele achiziției unei case la roșu:

 • profitul imediat;
 • investiții în etape pentru finalizarea casei;
 • beneficiarul are ocazia de a scăpa de complicatul proces de obţinere a autorizaţiei pentru construire;
 • posibilitatea alegerii materialelor folosite pentru finisaje, dar și a calitătii acestora;
 • poate fi modelată după dorința proprietarului.

Dincolo de avantaje, există și câteva riscuri legate de achiziția unei case la roșu, pe care te ajutăm noi să le cunoști:

 • lipsa cunoștințelor exacte cu privire la materialele folosite, etapele de construcție;
 • nu se poate interveni cu modificări asupra proiectului.

Aspecte juridice

Este posibilă situația în care construcția la roșu să nu fi fost intabulată în cartea funciară. In acest caz, obiectul contractului autentic de vânzare–cumpărare îl poate constitui terenul pe care a fost ridicată construcția. Cumpărătorul este cel care va face demersurile legale în vederea intabularii.

Iată ce documente ai nevoie:

 • actul de proprietate asupra terenului;
 • extras de informare de la cartea funciară asupra imobilului, din care sa reiasă dacă există ipotecă sau privilegii ale proprietarilor în favoarea constructorilor sau altor persoane;
 • autorizația de construire – valabilă;
 • cartea tehnică a construcției;
 • dovada plății emiterii autorizației de construire;
 • avize și acorduri stabilite prin certificatul de urbanism;
 • punct de vedere al autorității competente pentru protecția mediului;
 • proiectul de arhitectură;
 • proiectul de instalații electrice, termice și sanitare;
 • deviz de lucrări.

ATENȚIE!! Vânzătorul este obligat să prezinte cumpărătorului, următoarele documente:

 • înștiințarea privind data începerii lucrărilor, transmisă către Inspectoratul Teritorial în Construcții;
 • înștiințarea de începere a lucrărilor transmisă către autoritatea emitentă a autorizației de construire;
 • dovada achitării cheltuielilor pentru controlul statului în amenajarea teritoriului;
 • certificatul de urbanism și autorizarea executării lucrarilor de construcții;
 • copie a certificatului energetic.

După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul trebuie să ofere cumpărătorului certificatul energetic în original.

Etapele finalizate ale unei case la rosu

Fundația. Turnarea este o etapă importantă și dificilă în construcția unei case. Înainte de turnarea fundației propriu-zisă se va face săparea terenului conform cotelor din proiect. Apoi se amplasează armăturile, se montează conductele de utilități și se toarnă betonul pentru grinzi. Urmează decofrarea, umplerea fundației cu pământ și pietriș, turnarea straturilor de termoizolare și hidroizolare și a plăcilor pentru fundație.

Zidirea pereților. Acesta este un proces mai simplu. Se va alege materialul de construcție. Pereții casei vor fi ridicați conform proiectului tennic, dar numai după ce s-a realizat structura de rezistență. Aceasta este construită din elemente verticale (stâlpi și ziduri) și orizontale (planșee și grinzi). Poate cel mai important element al structurii de rezistență este centura casei. Acesta este elementul care face legătura între fundație și zidurile verticale.

Turnarea planșeelor dintre etaje. Pentru realizarea corectă a acestui proces se vor executa următorii pași: cofrarea, armarea cu fier beton și turnarea. Dupa ce placa a fost turnată, va trebui udată periodic pentru câteva zile, altfel pot apărea fisuri. Este indicată o pauză de minim trei săptămâni până să fie continuate lucrările de construcție sau să se depoziteze materiale pe placa proaspăt turnată.

Ridicarea peretii despărțitori de rezistență. Aceștia au rolul de a prelua si transmite incărcările ce acționează asupra lor, fara să pericliteze siguranța și integritatea clădirii. Greutatea clădirii este preluată de planșeele de beton care se sprijină pe ziduri, prin intermediul centurilor; la rândul lor, zidurile se sprijină pe fundație, iar acestea – pe pământ.

Construcția coșurilor. Pot fi construite din tablă, beton, caramidă sau din diferite profile ceramice. Pentru a fi siguri că nu periclitează viețile celor din interior, vom măsura minim 50 de cm peste coama acoperișului. Daca terasa nu are parapet, coșul de fum va depasi terasa cu minimum un metru. Coșul de fum trebuie să fie drept și să aibă o cale de evacuare cât mai scurtă.

Ridicarea mansardei. În cazul acesteia se pot utiliza materiale mai ușoare. Cel mai indicat este lemnul. Grinzile, stâlpii de susținere se vor îmbina perfect, iarna căldura va fi mai bine conservată, iar vara, lemnul va păstra răcoare.

Scările interioare. Pentru a calca natural pe treaptă se recomandă ca aceasta să aibă aproximativ 25cm latime. Dimensiunea contratreptei se va calcula în funcție de numărul de pași și de lungimea pantei, astfel incât să obtineți o cale de acces bine proporționată.

Acoperișul. În cadrul acelui proces a fost proiectată și șarpanta, element care va avea rolul de susținere a acoperișului. După montarea acesteia se va alege tipul de învelitoare care va fi folosit pentru finalizarea acoperișului.

Urmărește blog-ul nostru pentru Partea a doua.

Leave a Reply
facebook linkedin instagram whatsapp
phone_in_talk