Prețurile contractelor de execuție a lucrărilor publice, pot fi acum modificate Iată cum:

De la 1 septembrie a intrat în vigoare Ordonanța de Guvern 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin care pentru prima dată în România, există posibilitatea modificării contractelor pentru execuția lucrărilor publice. Este o reglementare ce vine ca urmăre a majorării substanțiale a costurilor pentru materiale de construcții. Cele mai importante scumpiri măsurate pentru intervalul 15.06.2020 – 15.06.2021, cconform Institutului Național de Statistică, sunt:

– beton C20/25 – 12,2%;
– oțel beton – 17,5%;
– ciment – 11%;
– cupru – 33,2%;Lemn – 38,9%
– polistiren expandat EPS 120 creștere până la 58%;
– polistiren extrudat creștere până la 14%;
– balast – 50%;
– nisip – 40%;
– motorină – 18%.

Scumpirile îi afectează atât pe producători, cât și pe distribuitori, care se confruntă acum cu o criză a materiilor prime. Cele mai multe efecte negative s-au resimțit la constructori și la dezvoltatori care au fost nevoiți, fie să-și asume pierderile sau reducerea profiturilor, în cazurile cele mai fericite, fie să crească prețurile pentru lucrările și/sau proiectele cu alți operatori economici. Ultimul care suferă și cel mai mult, este consumatorul final. Costurile mai ridicate ale construcțiilor se văd și în scumpirea locuințelor.

S-a găsit însă soluția legislativă. Practic, timp de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, contractanții au posibilitatea să solicite modificarea prețurilor contractelor de achiziție publică sau sectoriale de lucrări, aflate în derulare, prin actualizarea acestora cu un coeficient de ajustare, prevăzut în actul normativ. Autoritățile contractante sunt obligate să răspundă afirmativ solicitării, iar statul va asigura sumele necesare acestor revizuiri, la următoarea rectificare bugetară.

Pentru determinarea valorii aferente cheltuielilor cu materiale din solicitarea de plată, se va utiliza pondera materialelor de construcții, stabilite în funcție de categoriile principale de lucrări de construcții și de tipurile de obiecte de construcții prevăzute în Buletinul Statistic de Prețuri, prin raportare la obiectul contractului de achiziție publică de lucrări, astfel:

– clădiri rezidențiale noi – 47,31%;
– clădiri nerezidențiale noi – 45,82%;
– construcții inginerești noi – 47,21%;
– clădiri rezidențiale reparații capitale – 37,76%;
– clădiri nerezidențiale reparații capitale – 42,42%;
– construcții inginerești reparații capitale – 33,89%;
– clădiri rezidențiale reparații – 42,82%;
– clădiri nerezidențiale reparații – 46,95%;
– construcții inginerești reparații – 46,82%.

Această reglementare vine ca o gură de aer pentru firmele care operează în domeniul construcții și care aveau contracte în derulare cu diferite instituții sau autorități de stat. Practic, fără o asemenea măsură, blocajul era inevitabil. Prețurile pentru materiale au crescut atât de mult, încât lucrările deveniseră neprofitabile.

Prevederile ordonanței vor putea fi aplicate și în viitor în cazul creșterilor sau scăderilor substanțiale de prețuri. Este și un pas important pentru încurajarea ofertării în platforma SICAP și pentru reziliența după lockdown.

Leave a Reply
facebook linkedin instagram whatsapp
phone_in_talk